Obec Drevníky má schválený Program rozvoje obce

Program rozvoje obce (dále jen „PRO“) je základním plánovacím dokumentem definovaným v zákoně o obcích č. 128/2000 Sb. Dokument byl zpracován z toho důvodu, aby bylo zřejmé, kam obec chce do budoucna směřovat. PRO obsahuje statistická data o obci, definuje silné, slabé stránky, vizi a priority obce v následujících letech. Dokument byl vytvářen v průběhu let 2016 a 2017 …

MAS Brdy-Vltava prezentuje region na Májových slavnostech

Aktéři z území MAS Brdy-Vltava (region Dobříšska, Novoknínska a Středního Povltaví) měli své zastoupení na Dobříšských májových slavnostech. Spolu s kolegyněmi Kateřinou Boukalovou a Markétou Dvořákovou jsme region prezentovali přímo v centru dění. Spolu s informacemi o tom, co mohou lidé v regionu navštívit, jsme rozdávali naše balonky a Kalendáře akcí pro rok 2017. V Kalendáři akcí se lidé dozvědí …

Setkání starostů v obci Voznice

Měsíc se s měsícem sešel a starostové Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska se opět potkali, tentokrát v Bistru Stará Školka na Voznici. Témat k diskusi bylo opravdu hodně. Program jsme začali přednáškou zástupce České pojišťovny týkající se zajištění odpovědnosti obcí. Následovala povinná administrativa zaměřená na schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Svazku. Poté představili kolegové z Centra …